เหม็นยางอุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคตะวันออกย้วยเหนือและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการการกลุ่มจ.ภาคดวงตะวันออกย้วยทิศเหนือ | www.wemart.in.th 

เหม็นยางอุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคตะวันออกย้วยเหนือและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการการกลุ่มจ.ภาคดวงตะวันออกย้วยทิศเหนือ

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:33 น. เข้าชม 244 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือและเป็นหายกระทำการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกย้วยทิศเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางภูมิประเทศลุ่มน้ำโขง เดิมพท.ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นประเทศยิ่งใหญ่ของหัวเมืองฝ่ายทิศอุดรวิธีเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงตระหนักศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวภาราฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี พาราหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกทม. 564 กิโล มีเขตแดนใกล้เคียง 11,730 คุกกม. (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมบริบูรณ์ เมืองจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกถือบังเ***ยนโล่งใหญ่ยอดในรัฐ ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นหมดไปกลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดร เป็นสูญสิ้นกลางหน่วยงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ดของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือและถิ่นลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายทรสองทรสุมและวัฒนธรรมภาคดวงอาทิตย์ออกเฉลียงเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า บริเวณพท.ที่เป็นเมืองอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์คาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเรขาสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่ยอมเหม็นยางอุดรยอมในแวดวงเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างบ้านเมืองว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนก่อนเหตุการณ์ในอดีตที่บุรีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในลำดับชั้นสูง และอาจถ่ายทอดความโตขึ้นนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ทำนองยิ่งเครื่องถ้วยชามสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบใหญ่ที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยวิชาประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพเขียนปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่เกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในตำนานแต่ทำนองใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ภูมิประเทศที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในประวัติศาสตร์เมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระกษัตริย์อติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ตราบใดกองทัพไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรภาราหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์กัณฑ์มหาราชเจ็บป่วยด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่พาราหนองบัวลำภูนี่แหละคาดคะเนว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น เมืองอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการทำศึก กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กองทัพเจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้ขับเคี่ยวกับหมู่ไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวเนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยเท้าเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีทีท่าจะร้ายแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นประเทศอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พ่างแต่บังเกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับนครจังหวัดหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีถกเถียงกับฝรั่งเศส เกี่ยวพันจากฝรั่งเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นประเทศราช ร้องเรียกว่า "กรณีทะเลาะ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่ออนุรักษ์เมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 ประเทศ มีเงื่อนปมห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในแสงสว่าง 25 กม.ของฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่ภาราหนองคาย อันเป็นมณฑลหมดไปกลางของหัวพาราหรือมณฑลจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่เสร็จร. จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.อุดรธานีปัจจุบันนี้) ***งจากฝั่งลำน้ำโขงกว่า 50 กม. ตราบใดทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมสม เนื่องจากมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองประจักษ์สมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งศูนย์มณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยประจวบเนื่องด้วยเหตุทางด้านความเหนียวแน่นและการพาราระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งเหตุทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต แบบไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อประเทศครั้นกะปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโยงการให้จัดตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด จ. จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม จังหวัดมุกดาหารในสมัยนั้น หลังการแปลงการปกครองจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายชั้นเชิงการเหม็นยางอุดรทำงานร.แผ่นดิน ยกเลิกการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงหลงเหลือแต่เมืองและอ.แค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอพ่างธานี "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น ดั่งไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานราชการด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงรูปร่างของสูญสิ้นกลางการถือบังเ***ยนในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการปฏิบัติงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ ที่อยู่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ[แก้] สวนสาธารณะหนองตระหนัก สวนทั่วไปหนองประจักษ์ อ.เมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาทางสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี ฝายห้วยหลวง อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนพงศาวดารภูบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะดูแลสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อ.วังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูตีนต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่สามีภรรยา,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องเที่ยวทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยา[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักประเทศธานีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อำเภอภาราอุดรธานี ถิ่นมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยพระบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักเมืองจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอภารา วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์ดูแล ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.ภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันการ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ อ.พาราอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูตีน)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาพยุง ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องสัญจรศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.ประเทศ ณ แถวอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะบูชาเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานบูชาศาลเทพารักษา มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยเท้าต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพระพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานถนนข้าวปลาอาหาร สงกรานต์พาราจังหวัดอุดรธานี อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี แถวสวนธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญประทัดล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญบั้งไฟกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลปถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้ไฟใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดมณฑลสวนธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทเหตุการณ์ในอดีตความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดแถวลานภาระบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งออกตัวผ้าพื้นพารา บ้านไร่ข่า ตำบลนาข่า อ.นครจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีเมือง งานกาชาด ธานีอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีภารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวโยงการท่องเตร็ดเตร่กับจ.ใกล้เคียงคู่[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคู่มือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานไมตรีจิตร-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระตำหนักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ฝายน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนรวมหนองตระหนักศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว ประเทศเพราะด้วยเป็นเกียรติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราอุดรธานีได้กระทำปรับปรุงหนองแจ่มแจ้งขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับชั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเลี่ยงทิศเหนือจะมีพระพระราชวังหนองแจ่มแจ้งซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาท 1สมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองสำหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดากาย พักผ่อน ซึ้งในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมอัมพุชินี เป็นสวนสาธารณะเพื่อใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงอัมพุชินีตั้วอยู่ด้านในเขตอำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกรุกขชาติประดับไว้วิธีอร่าม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนหลวงสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์เสมอเมืองอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเลี่ยงทิศอุดร อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-สายน้ำชี-ลำน้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แควพอง-สายน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แม่น้ำการรบพุ่ง-แม่น้ำปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-น้ำสงคราม-ลำธารายนต์ง-แควก่ำ) ที่เป็นแหล่งยอดน้ำธารที่เอ้ของภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่เด่นอย่างนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและพันธุ์พืชจัดแจงโฆษิตเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ เมืองอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีคณะดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร มีคณะป้องกันอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานคีรีสวนกวาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1ต้นบัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อ.บ้านผือ บุรีอุดรธธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอพารา จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่ทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วเขตอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีอุดรธานี) ถิ่นท่องเดินทางล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่แขเดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพฝายลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันดินห้วยหลวง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่สำคัญทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์ภูบาทา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูตีนอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์ประเทศจังหวัดอุดรธานี อ.ภารา พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่แขศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนรวมพลรุดหน้าราม อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดวิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน อู่ทำความเข้าใจและท่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 60 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 126 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 132 ครั้ง

รับทุบตึก-รื้อถอนฟรี รับทุบรื้อถอนฟรี รับซื้อโครงสร้างเหล็ก เคลีย์ริ่งพื้นที่ รับถมที่ 095-803-6573

() - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 27 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 44 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ Package D - โพสต์เว็บบอร์ดโดยเฉพาะ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 187 ครั้ง

Package ลงติด textlink ตำแหน่งเมนูด้านขวา Dofollow 100-300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 20 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 203 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 300 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 75 โพสต์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 8 ก.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 67 ครั้ง

รับโพสต์ Package โพสต์บล๊อก + เว็บประกาศฟรี + เลือน 100 เว็บ ฟรี 1 เดือน 600 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 22 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 587 ครั้ง

รับโพสต์ Package : ลงประกาศปักหมุด ลงประกาศแนะนำหน้าแรก

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 18 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 207 ครั้ง

รับโพสต์ประกาศทุกอย่าง โพสต์ขายของ, โพสต์ขายบ้าน, โพสต์โฆษณาประชาสัมพันธ์, ทุกบริการโพสต์ นับว่าเป็นผลดีในการเผยแพร่เว็บไซต์

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 28 พ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2110 ครั้ง

รับโพสต์, รับจ้างโพสต์, รับโพสเว็บ, รับจ้างโพสต์โฆษณา, รับจ้างโพสต์เว็บบอร์ด, รับโพสต์ blog, รับโพสต์เว็บประกาศฟรี, โทร.082-869-7997

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆการตลาด 4 มิ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2067 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:33 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน